Wednesday, December 7, 2011

MBMMBI: Ganti PPSMI mulai 2012

Dasar ini akan mula di gunapakai mulai 2011. Ia menggantikan dasar PPSMI yang telah di hentikan kerajaan.
Persiapan untuk melaksanakan dasar ini di buat dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar yang akan terlibat dalam proses transisi pada tahun 2012 nanti.
Enam Jawatankuasa Kecil telah di bentuk sebagai persiapan untuk melaksanakan dasar baru ini. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memperincikan;
 1. Aspek latihan guru,
 2. Kurikulum,
 3. Penyediaan buku teks,
 4. Lojistik,
 5. Personal dan penerangan.
Apakah Rasionalnya dasar ini di perkenalkan?.
Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah melalui PPSMI  menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut.
Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an.
Kebanyakkan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu.
Pelaksanaan
• Bermula dengan Tahun Satu 2011, Tahun Empat, Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Pada masa yang sama juga  Bahasa Cina akan  digunakan di SJKC manakala Bahasa Tamil di SJKT
•  Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi
•  Perubahan sepenuhnya mengambil masa selama 3 tahun
•  Bermula pada tahun 2012
•  Peperiksaan SPM Sains dan Matematik dalam dwi bahasa sehingga 2015
Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris
Untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris beberapa strategi telah di kenalpasti. Antaranya ialah;
 1. Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA
 2. Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid)
 3. Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris
 4. Memperkenalkan language arts dalam P&P Bahasa Inggeris
 5. Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia
 6. P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala, Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT
 7. Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT
 8. Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia
 9. Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia
 10. Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P Bahasa Inggeris

No comments:

Post a Comment